Pracujúci Rodičia

Back on the Career Track, pt. 2

Je čas vrátiť sa do práce alebo zmeniť kariéru s deťmi na ceste von? Keď sa hniezdo vyprázdňuje, pozrite si časť Späť na dráhu kariéry a znova ju spustite

Návrat do práce po deťoch: DOBRÉ správy

Vedú prestávky v kariére k rozvodu, biede, nižšiemu platu? Tento názor je negatívny, demoralizujúci a nepravdivý. Návrat do práce nemusí byť jednoduchý, ale je možný.