Stredoškolskí Akademici

Stredná škola má skutočne len tri roky a tu je dôvod

Myslím si, že systém včasných prihlášok a skorých rozhodnutí má len málo spoločného s najlepším záujmom stredoškolákov a viac súvisí s konkurenčným charakterom prijímania na vysoké školy v celej krajine.